ประกาศ
เปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566

 

 
 
|| ใบสมัครสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 (ดาวน์โหลด)
|| กำหนดการสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566  (คลิก)
|| รายละเอียด่าเล่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา (คลิก)

||

แผนที่วชิราวุธวิทยาลัย (คลิก)

   

 Updated : 22 ก.ย. 65

สำนักเลขานุการผู้บังคับการ วชิราวุธวิทยาลัย